Imperativ projekata je komunikacija sa srodnim organizacijama koje vode umrezavanju i pozivanju na dijalog.
Projekti promovišu anti-militarizam, jednaka ljudska prava za duh tolerancije, razumevanja i iniciraju medjunarodnu saradnju.Otvoreni smo za nove ideje i inicijative.Tu smo da zajednicki savladamo dugorocne izazove.

Organizacija "Seobe 99" trenutno radi na sledecim projektima: