- povratak kontrole nad svojim zivotima,

- pomaganje drugima i da sami budu pomognuti,

- saradnju i povezivanje sa slicnim i srodnim asocijacijama,

- ukljucivanje u društvene tokove i mogucnost vecem individualnom napretku i solidarnost sa drugim osobama koje imaju slicne namere,

- stvaranje solidarne mreze za zajednicko delovanje u širenju kulture mira i nenasilja,

- izvoditi aktivnosti i projekte koji promovišu antimilitarizam, jednaka ljudska prava, za duh tolerancije razumevanja i mirnog rešavanja nesporazuma kao iskljucivi metod medunarodne saradnje.

- „Seobe 99" ce inicirati, podrzavati, pomagati i promovisati realizaciju pojedinih konkretnih projekata za koje je potrebna saradnja ostalih ucesnika, NGO-a, medjunarodnih organizacija, eksperata i fondova.