1. Humanitarne aktivnosti
Prikupljanje pomoci od donatora u :
-novcu,
-odeci,
-lekovima,
-hrani,
Raspodela sakupljene pomoci se vrsi u direktnom kontaktu sa primaocima pomoci.

2. LOBIRANJE
Animiranje uticajnih ljudi i organizacija koji mogu pospesiti postizanje ciljeva Udruzenja.

3. OBRAZOVANJE I NASTAVA
Kursevi :
-madjarskog jezika,
-engleskog jezika,
-za racunare,
Stalna edukacija :
treninzi i seminari za volontere koji se bave aktivnim radom u NGO "SEOBE 99".

4. AFIRMACIJA LJUDSKIH PRAVA
Pravno zastupanje kod sluzbi koje su nadlezne za resavanje pojedinih problema.
Zastita ljudskih prava po medjunarodnim standardima.

5. KONTAKTI
Stvaranje solidarne mreze za zajednicko delovanje u sirenju kulture mira i nenasilja.

6. INFORMISANJE
Analiza rada i izvestavanje o postignutim rezultatima odnosno efektima urucene pomoci.